Oprichtsters:

 

Roberto Wondel

Ik ben een introverte man, die graag observeert en jongeren stimuleert om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. En te laten ontdekken wat hij of zij allemaal nog meer kan!

Natascha Wondel

Ik ben van nature een dromer die haar dromen wil doen laten uitkomen. Er zit geen tijdslimiet aan en opgeven is ook géén optie. Al heel jong wist ik dat ik "anders was" en was dit niet altijd makkelijk al snel wist ik dat ik wilde reizen, leren van verschillende culturen en jongeren inspireren dat, hoe hard het leven soms ook is, het is jouw leven en geloof in je dromen. Op 19 jarige leeftijd ben ik alléén voor zeven jaar gaan werken en reizen in het buitenland. Hierdoor heb ik meer levenservaring kunnen opdoen en daar ben ik elke dag nog dankbaar voor. Al snel ontdekte ik mijn visie op de mens, namelijk dat wij allemaal uniek en even waardevol zijn!

Naast mijn ervaringsdeskundigheid, het ruim 24 jaar begeleiden van kinderen en jongeren met autisme e.a, onderzoeken, ervaring met jeugdprojecten in Zuid-Amerika heb ik een studie Pedagogisch Werk gedaan, aangevuld met diverse cursussen. Met onze enthousiasme, gedrevenheid, ervaring en boodschap hopen wij veel mensen te inspireren en aan het "anders" denken te zetten.

 

                                       Géén beperkingen zien maar kansen!

 

Missie - Visie

Ieder kind is uniek en beschikt over unieke kwaliteiten en heeft recht op een positie in de maatschappij. Dat is waar Toppie! voor staat. En dat is waar ons team vol passie aan werkt.
 
Veiligheid speelt een belangrijke rol. Het is zelfs een basisvoorwaarde om het leerproces in gang te zetten. Veiligheid niet alleen op fysiek, maar vooral ook op het cognitieve vlak.

Wat kan ik aan? Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten? Eén kind één plan. Begeleiding op maat en gericht op ontwikkeling. 
Veiligheid creëren wij o.a. door duidelijk en voorspelbaar te zijn. Dit zijn onze plannen. Dit zijn onze regels. Dit kun je van ons verwachten. Samenwerken werkt! 

Onze hulpverlening richt zich op het vergroten van de vaardigheden van de kinderen met autisme. Ons doel is om hen zowel sociaal als maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Wij zien géén beperkingen maar kansen! We proberen tevens zoveel mogelijk het netwerk van de kinderen te betrekken.

Uit jaren lange ervaring weten wij dat het niet altijd verstandig is mensen met Autisme samen met andere met een andere handicap/beperking op één plek te stimuleren in hun vaardigheden, aangezien er dan te veel prikkels zijn en dit tot vervelende gevolgen kan leiden. Tevens wordt er veel (negatief) gedrag gekopieerd.  

Ook zouden jongeren met autisme meer begeleiding op school en/of universiteit nodig hebben zodat er niet wordt afgehaakt. Dit tot positief gevolg voor zowel kind als school namelijk: hogere slagingspercentages.

Door de inzet van de juiste combinatie van mensen en middelen, willen wij deze kinderen een positieve ontwikkeling meegeven, zodat zij kunnen doorstromen naar een vorm van onderwijs, dagbesteding of zelfs een werkplek.

Het team van Toppie! wil kinderen met autisme die begeleiding geven die zo hard nodig is. Kennis en ervaring delen met ouders, instanties e/a. De hulpvraag van het kind en ouder staat centraal in het proces en vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het zorgaanbod. 

Toekomst visie:

In de toekomst hopen we de jongeren van Stichting Toppie! een stage plek of baan aan te kunnen bieden. Dit zou kunnen door samenwerkingsverbanden op te bouwen met lokale bedrijven, met de lokale bevolking, het bedrijfsleven en andere instanties en organisaties. Zodat we samen veel kinderen een kans op een positieve toekomst kunnen bieden.

Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de jongeren, maar op de gehele samenleving.