Roberto en Natascha 

Wij keken elkaar aan en wisten het meteen. Een stichting voor kinderen/volwassenen met autisme waar ervaringsdeskundigen en overige deskundigen kennis en ervaringen kunnen delen. Een stichting die zich inzet voor een positieve samenwerking. 

Missie - Visie

Ieder mens is uniek en beschikt over unieke kwaliteiten en heeft recht op een positie in de maatschappij. Dat is waar Toppie! voor staat. En dat is waar ons team vol passie aan werkt.
Veiligheid speelt een belangrijke rol. Het is zelfs een basisvoorwaarde om het leerproces in gang te zetten. Veiligheid niet alleen op fysiek, maar vooral ook op het cognitieve vlak.

Wat kan ik aan? Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten? Eén kind één plan. Begeleiding op maat en gericht op ontwikkeling. 
Veiligheid creëren wij o.a. door duidelijk en voorspelbaar te zijn. Dit zijn onze plannen. Dit zijn onze regels. Dit kun je van ons verwachten. Samenwerken werkt! 

Onze hulpverlening richt zich op het vergroten van de kennis van ouders, volwassenen, leerkrachten en begeleiders. Dit doen wij o.a. door lezingen en workshops.

Wij zien géén beperkingen maar kansen!

We proberen ook tevens zoveel mogelijk het netwerk van de personen met ASS te betrekken.

Uit jaren lange ervaring weten wij dat het niet altijd verstandig is mensen met Autisme samen met andere kinderen met een andere handicap/beperking op één plek te stimuleren in hun vaardigheden, aangezien er dan te veel prikkels zijn en dit tot vervelende gevolgen kan leiden. Tevens wordt er veel (negatief) gedrag gekopieerd.  

Door de inzet van de juiste combinatie van mensen en middelen, kunnen mensen met Autisme een positieve ontwikkeling doormaken, zodat zij kunnen doorstromen naar een vorm van onderwijs, dagbesteding of zelfs een werkplek en of wonen.

 

 

 

.