Samenwerken werkt!

 

Wanneer het om zorg gaat, dan mogen wij elkaar zeker niet als concurrent zien. Maar als toegevoegde waarde van ons eigen kunnen. Van en met elkaar leren, kennis en informatie delen. Positief samenwerken daar werkt stichting Toppie! graag aan mee. Elkaar scherp houden, inspireren elkaar inzetten op datgene waar je goed in bent. Kortom SAMEN mensen begeleiden naar een positieve toekomst.

 

Alle samenwerkende instanties behouden hun eigen identiteit! Samenwerking door een open en transparante communicatie.

Andere voordelen van een onderlinge samenwerking zijn:

  • Betere begeleiding.
  • Kwaliteitsverhoging en het bieden van vertrouwen.
  • Samenwerkend leren door krachtenbundeling.
  • Successen met elkaar verbinden door innovatiekracht.
  • Betere resultaten door focus op gezamenlijke doelstellingen.

 

Een verklaring tot samenwerking met andere organisaties is daarom zo belangrijk. Zo kunnen wij goed in kaart brengen met wie wij samenwerken en welke expertise wij delen. Iedereen die het belang van samenwerken inziet roepen wij dan ook op om de samenwerkingsverklaring in te vullen, te tekenen en terug te mailen naar: stichting-toppie@outlook.com  (Zie verklaring in de rechter kolom).