Home » Samenwerken werkt!

Samenwerken werkt!

Wanneer het om kinderen gaat, dan moeten wij elkaar zeker niet als concurrent zien. Maar als toegevoegde waarde van ons eigen kunnen. Van en met elkaar leren, kennis en informatie delen. Positief samenwerken daar werkt stichting Toppie! graag aan mee. Elkaar scherp houden, inspireren elkaar inzetten op datgene waar je goed in bent. Kortom SAMEN de jeugd van Suriname begeleiden naar een positieve toekomst.

Het is onbekend hoeveel mensen met autisme er precies zijn in Suriname. Op basis van epidemiologische studies uit het buitenland wordt ervan uitgegaan dat autisme bij 1% van elke bevolking voorkomt. Suriname heeft ca. 581.000 inwoners (2015), wat neer komt op 5810 mensen met autisme, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. We kunnen er vanuit gaan dat ongeveer 25% bestaat uit kinderen en (jong)volwassenen.

Min.1295 kinderen met een vorm van autisme in Suriname, die wij graag een betere toekomst willen bieden. Dit kunnen wij uiteraard niet alleen, daar zijn wij ons terdege van bewust. Stichting Toppie! wil zich daarom sterk maken om een samenwerkingsorgaan op te zetten met scholen, instanties en organisaties in Suriname en Nederland.

Alle samenwerkende instanties behouden hun eigen identiteit! Samenwerking door een open en transparante communicatie.

Andere voordelen van een onderlinge samenwerking zijn:

  • Betere begeleiding voor ouders en kinderen.
  • Kwaliteitsverhoging en het bieden van vertrouwen.
  • Samenwerkend leren door krachtenbundeling.
  • Successen met elkaar verbinden door innovatiekracht.
  • Betere resultaten door focus op gezamenlijke doelstellingen.

Een verklaring tot samenwerking met andere organisaties is daarom zo belangrijk. Zo kunnen wij goed in kaart brengen met wie wij samenwerken en welke expertise wij delen! Iedereen die het belang van samenwerken inziet roepen wij dan ook op om de samenwerkingsverklaring in te vullen, te tekenen en terug te mailen naar: stichting-toppie@outlook.com  (zie verklaring linker kolom ) - Namens het bestuur van Toppie! hartelijk dank.