Géén beperkingen zien maar kansen! 

                

                          vóór kinderen met Autisme in Suriname       

                                          Samenwerken werkt!           

               Uw Steun is zeer welkom!  Giro  8111877  NL41 INGB 0008 1118 77     

            stichting Toppie! is een non-profit organisatie met een ANBI-status