Stichting Toppie!

Stichting Toppie!

Géén beperkingen zien maar kansen!
naamloos-63.large.jpg

                Géén beperkingen zien maar kansen! 

                

                          vóór kinderen met Autisme in Suriname       

                                          Samenwerken werkt!           

               Uw Steun is zeer welkom!  Giro  8111877  NL41 INGB 0008 1118 77     

            stichting Toppie! is een non-profit organisatie met een ANBI-status