Stichting Toppie!

Stichting Toppie!

Géén beperkingen zien maar kansen!
naamloos-63.large.jpg

                Géén beperkingen zien maar kansen! 

                

                          vóór kinderen met Autisme in Suriname       

                                          Samenwerken werkt!           

               Uw Steun is zeer welkom!  Giro  8111877  NL41 INGB 0008 1118 77     

            stichting Toppie! is een non-profit organisatie met een ANBI-status 

 

Wanneer het om kinderen gaat moeten wij elkaar zeker niet als concurrent zien maar als een toegevoegde waarde van je eigen kunnen. Samen van en met elkaar leren, zodat we alle kinderen kunnen begeleiden naar een positieve toekomst! Een verklaring tot samenwerking is belangrijk. Zo kunnen we goed in kaart brengen met wie we allemaal samenwerken en welke expertise we delen! Iedereen die het belang van samenwerken inziet roepen wij dan ook op om de verklaring te tekenen. Namens ons team Hartelijk Bedankt!

 

PDF bestand
Verklaring samenwerking Toppie
PDF bestand [550.5 KB]
Download (7 downloads)