Home » Autisme

 

Autisme:

Onze maatschappij kan hier niet meer om heen. Als bedrijf, school, organisatie of persoon komt u hoe dan ook in contact met mensen met autisme.

Als klant, bezoeker, collega, leerling of werknemer maar ook als opdrachtgever of zelfs als hulpverlener. Omdat mensen met autisme op een andere manier waarnemen en verwerken ontstaan er nogal eens misverstanden in communicatie. Soms met verstrekkende gevolgen voor alle partijen. 

Iemand kan vaardigheden en compenserende strategieën ontwikkelen om gedrag te "verbeteren". Sociale vaardigheidstraining, waarin men leert hoe zich te gedragen in verschillende sociale situaties, worden vaak van grote waarde ervaren voor mensen met Autisme. 

Autisme bij meisjes uit zich vaak anders dan bij jongens. Over autisme bij meisjes is echter nog niet zoveel bekend. Zo zijn de gefixeerde interesses vaak anders en zijn meisjes met autisme meer geneigd zich sociaal gezien aan te passen aan de andere kinderen.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier.

Autisme spectrumstoornissen zijn ontwikkelingsstoornissen. Dat wil echter niet zeggen dat kinderen of (jong)volwassenen met autisme zich niet kunnen ontwikkelen! De uitingen van de stoornissen kunnen in de loop van de ontwikkeling van de persoon veranderen, zowel qua aard als qua intensiteit.

Er zijn verschillende kenmerken van autisme o.a. : 

  • Problemen in het sociale contact.
  • Problemen in de communicatie.
  • Stereotype gedragingen of interesse/herhalend gedrag of spel.

Anderzijds kunnen bovenstaande kenmerken in verschillende combinaties en met een verschillende intensiteit voorkomen. 

Autisme en normale intelligentie.
Het is niet toevallig dat de diagnose autisme in combinatie met normale intelligentie voor verwarring zorgt. Deze mensen leren immers dankzij hun intelligentie hun problemen voor een stuk te verbergen. Een buitenstaander is dan ook vlug misleid: “Het is toch allemaal zo erg niet…”, of: “Dan ben ik ook autistisch!”. Toch heeft de stoornis in het dagelijkse leven heel wat gevolgen. Autisme is immers ook bij hen een pervasieve ( 'diep doordringend') ontwikkelingsstoornis: het gaat niet om wat eigenaardig gedrag, excentriciteit of moeite met sociaal contact.

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Autisme zie je niet altijd aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase. 

Vergeet niet dat autisme, naast de sociale beperkingen, vooral ook grote talenten met zich meebrengt.

Stel je de wereld eens voor zonder hun uitvindingen, hun boeken, de concerten, de songs, hun gedichten en schilderijen, speelfilms, gebouwen, filosofische en sociale standpunten enz.