Home » Missie & Visie

Missie - Visie

Ieder kind is uniek en beschikt over unieke kwaliteiten en heeft recht op een positie in de maatschappij. Dat is waar Toppie! voor staat. En dat is waar ons team vol passie aan werkt.
 
Veiligheid speelt een belangrijke rol. Het is zelfs een basisvoorwaarde om het leerproces in gang te zetten. Veiligheid niet alleen op fysiek, maar vooral ook op het cognitieve vlak.

Wat kan ik aan? Waar liggen mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten? Eén kind één plan. Begeleiding op maat en gericht op ontwikkeling. 
Die veiligheid creëren we door duidelijk en voorspelbaar te zijn. Dit zijn onze plannen. Dit zijn onze regels. Dit kun je van ons verwachten. Samenwerken werkt! 

Onze hulpverlening richt zich op het vergroten van de vaardigheden van de kinderen met autisme. Ons doel is om hen zowel sociaal als maatschappelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Wij zien géén beperkingen maar kansen! We proberen tevens zoveel mogelijk het netwerk van de kinderen te betrekken.

Uit jaren lange ervaring weten wij dat het niet altijd verstandig is mensen met Autisme samen met andere kinderen met een andere handicap/beperking op één plek te stimuleren in hun vaardigheden, aangezien er dan te veel prikkels zijn en dit tot vervelende gevolgen kan leiden. Tevens wordt er veel negatief gedrag gekopieerd.  

Ook zouden jongeren met autisme meer begeleiding op school en/of universiteit nodig hebben zodat er niet wordt afgehaakt. Dit tot positief gevolg voor zowel kind als school namelijk: hogere slagingspercentages.

Door de inzet van de juiste combinatie van mensen en middelen, willen wij deze kinderen een positieve ontwikkeling meegeven, zodat zij kunnen doorstromen naar een vorm van onderwijs, dagbesteding of zelfs een werkplek.

 

Het team van Toppie! wil kinderen met autisme die begeleiding geven die zo hard nodig is. Kennis en ervaring delen met ouders, instanties e/a. De hulpvraag van het kind en ouder staat centraal in het proces en vormt het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van het zorgaanbod. 

 

Toekomst visie:

In de toekomst hopen we de jongeren van stichting Toppie! een stage plek of baan aan te kunnen bieden. Dit zou kunnen door samenwerkingsverbanden op te bouwen met lokale bedrijven, met de lokale bevolking, het bedrijfsleven en andere instanties en organisaties. Zodat we samen veel kinderen een kans op een positieve toekomst kunnen bieden.

Dit heeft niet alleen een positieve uitwerking op de jongeren, maar op de gehele samenleving.