Home » Doelgroep

 

ext.jpg   

 

De hulpverlening van Toppie! is gericht op kinderen met Autisme.

Uit jaren lange ervaring blijkt dat mensen met autisme met behulp van een positieve begeleider veel beter in staat zijn zichzelf te ontplooien. Bij Stichting Toppie! zullen de begeleiders als inzet hebben mensen met een vorm van autisme te ondersteunen en te stimuleren om zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken. Stichting Toppie! geeft géén therapie maar handvatten voor het dagelijkse leven. De omgeving wordt (indien mogelijk) intensief bij de begeleiding betrokken.          

De opvoeding roept bij ouders vaak veel vragen op. Ze moeten hun aanpak aanpassen en vaak nieuwe vaardigheden aanleren die nodig zijn voor de opvoeding. Ons plan is speciaal afgestemd op de hulpvraag van het kind en de directe omgeving. De hulpvraag van het kind/ouder staat centraal in het proces.

Eén van onze doelen is de kinderen een dusdanig programma aan te bieden dat uiteindelijk doorstroming naar onderwijs of de arbeidsmarkt ook tot één van de mogelijkheden zal behoren.

Autisme is géén ziekte en is dus niet te genezen. Desondanks kan er met specifieke en positieve aandacht veel worden bereikt:

 

Wij beseffen dat niet alle kinderen kunnen worden toegelaten tot ons programma. Om deze reden vindt stichting Toppie! het zeer belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen verschillende instanties, scholen en andere stichtingen. Lees hier meer over op http://www.stichting-toppie.org/samenwerken-werkt